Home


In de pedagogische relatie staat de kwaliteit van het contact centraal. Contact is de verbinding die nodig is om tactvol te kunnen handelen. Daarbij gaat het niet alleen om het contact met het kind, maar ook om het ‘in contact zijn met jezelf’ als voorwaarde om beschikbaar te zijn voor de ander.

"Ik reik handvatten aan om je pedagogische intenties te legitimeren en bewuste keuzes te kunnen maken voor goed (fysiek) contact."

Simone Mark

Het CPC is een plek van waaruit lezingen worden gegeven, trajecten worden begeleid en publicaties worden uitgegeven.

cursus Pedagogisch Contact, lesgeven doe je met je lichaam

Klik hier

FOTO'S MINISYMPOSIUM "WIJ DE LERAAR" 11-11-2016

BEKIJK HIER
Persoonlijke begeleiding
Uitgeverij
Trainingen